Ekspertyzy - BBK Bajcer

BBK
projekty
inwentaryzacje
ekspertyzy
Zaprojektuj z nami swój wyjątkowy dom
BAJCER
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ekspertyzy:

  Ekspertyza techniczna jest to dokument opisujący stan techniczny, stan bezpieczeństwa, przydatność do użytkowania, ocenę konstrukcji i elementów obiektu budowlanego. Ekspertyzę sporządza uprawniony rzeczoznawca budowlany.

Właściciel firmy jest rzeczoznawcą w zakresie konstrukcji budowlanych.
W ciągu wieloletniej działalności wykonał wiele ekspertyz, dotyczących zarówno domów jednorodzinnych, jak i obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych i sakralnych.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego